На гости на „Екопак България”

На гости на „Екопак България”

На 11.12. седмокласници от 199ОУ „Св.Апостол Йоан Богослов” посетиха първия интерактивен образователен център за разделно събиране на отпадъци от опаковки, създаден от „Екопак България”. Децата научиха нови неща за ползите от разделното събиране и рециклиране, както и за значението на тази дейност за опазването на околната среда от заплахите на съвремието. Огромен интерес у тях предизвика историята на организирана система за събиране на отпадъци от древността до днес, процесите на преработка и рециклиране на отпадъци, превръщането им в нови продукти или в изкуство.

Участието на учениците и техния учител по природни науки (Стефан Петров) е част от реализираните в училището ни дейности по проект на тема „Обичам природата и аз участвам” в рамките на кампанията „Чиста околна среда” 2018.