Екип


Директор

д-р МАРИЯНА СТОЯНОВА

Временно изпълняващ длъжността
първа професионално-квалификационна степен

доктор – педагогически науки

ВАЛЯ МАНОЛОВА

старши ресурсен учител
педагогика на деца с интелектуална недостатъчност

Пета професионално-квалификационна степен

 ДОБРОМИР НИКОЛОВ

ресурсен учител, психолог

Пета професионално-квалификационна степен

ЕМИЛИЯ ГРАДЕВА

логопед

 МАРИЯ ГЕРМАНОВА

старши учител
Български език и литература
Втора професионално-квалификационна степен

доц. ЙОАННА КИРИЛОВА

старши учител
Български език и литература
Първа професионално-квалификационна степен
доктор по научна специалност Български език

МИЛЕНА ГОСПОДИНОВА

старши учител
английски език

РУМЯНА АСЕНОВА

старши учител
математика и информационни технологии

Пета професионално-квалификационна степен

СТОЯНКА ИВАНОВА

старши учител
математика 

 ВЕНЦИСЛАВ СТРАТИЕВ

старши учител
история и цивилизация

Пета професионално-квалификационна степен

  ЮЛИЯ ПАШОВА

учител
география

д-р СТЕФАН ПЕТРОВ

старши учител
човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия,
химия и опазване на околната среда

Първа професионално-квалификационна степен
доктор по молекулярна биология

 НАДЕЖДА ШЕВЧЕНКО-МИХАЙЛОВА

старши учител
музика
Пета професионално-квалификационна степен

ЦВЕТАНКА МАЛИНОВА

учител
изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Пета професионално-квалификационна степен

 ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА

учител
физическо възпитание и спорт

Пета професионално-квалификационна степен

МАЯ РАДКОВА
учител
физическо възпитание и спорт

майстор на спорта

Пета професионално-квалификационна степен

 РОБЕРТА ДЖУРОВА

учител
физическо възпитание и спорт

майстор на спорта

Пета професионално-квалификационна степен

 КИРИЛ АМБАРКОВ

учител
хореография

 БОРЯНА КОВАЧЕВА

учител
подготвителна група

Пета професионално-квалификационна степен

ЖУЛИЕТА БЕШКОВА

старши учител
начален етап, информационни технологии

Пета професионално-квалификационна степен

 РЕНИ ПАНЕВА

старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

 МАРИЯ САВОВА

учител
начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

 РАДКА СТОЕВА

старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

РАЛИЦА ЯНЕВА
старши учител
начален етап

КРАСИМИРА ЗАШЕВА

старши учител

начален етап

МАРИЯ КАЦАРСКА

учител
начален етап, английски език в начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

 КРИСТИНА ЦОНЕВА

учител
начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

 ТАНЯ ХРИСТОВА

старши учител
начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

 ЯНИЦА ТОДОРОВА

учител
начален етап, английски език в начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

 ЖАНЕТ БОНЕВА

старши учител
начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

  СИЛВИЯ ЦЕНОВА

учител
начален етап

 РАДОСТИНА НИКИФОРОВА

учител
ЦДО начален етап

ПОЛИНА АНГЕЛОВА
учител
ЦДО начален етап

ДИАНА ТОДОРОВА
учител
ЦДО начален етап

ФЕЙКА АШКОВА
учител
ЦДО начален етап

СТЕФАН БОРИСОВ
учител
ЦДО начален етап

ДИЛЯНА ЦУМБОВА
учител
ЦДО начален етап

ПАВЛЕТА ЙОСИФОВА
учител
ЦДО начален етап

ЕВЕЛИНА ВУЧКОВА

учител
ЦДО начален етап

ГЕРГАНА  НЕЧЕВА
учител
ЦДО начален етап

ЖИВКА ДУНКОВА
учител
ЦДО начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА
учител
ЦДО начален етап
Пета професионално-квалификационна степен

РОЗА ЛЕЩАНСКА

 учител
ЦДО начален етап
Трета професионално-квалификационна степен