Екип


Директор

д-р МАРИЯНА СТОЯНОВА

първа професионално-квалификационна степен

доктор – педагогически науки

ЯНИЦА ТОДОРОВА

заместник-директор УД

Четвърта професионално-квалификационна степен

ВАЛЯ МАНОЛОВА

старши ресурсен учител
педагогика на деца с интелектуална недостатъчност

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ДОБРОМИР НИКОЛОВ

ресурсен учител, психолог

Четвърта професионално-квалификационна степен

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА

логопед

 МАРИЯ ГЕРМАНОВА

старши учител
Български език и литература
Втора професионално-квалификационна степен

доц. ЙОАННА КИРИЛОВА

старши учител
Български език и литература
Първа професионално-квалификационна степен
доктор по научна специалност Български език

СТАНИСЛАВ КЮЛДЖИЕВ

учител
английски език

РУМЯНА АСЕНОВА

старши учител
математика, компютърно моделиране и информационни технологии

Четвърта професионално-квалификационна степен

НАТАЛИЯ ТОДОРОВА

учител
математика, компютърно моделиране и информационни технологии

ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА 

учител
математика

 ВЕНЦИСЛАВ СТРАТИЕВ

старши учител
история и цивилизация

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ЮЛИЯ ПАШОВА

учител
география и икономика

д-р СТЕФАН ПЕТРОВ

старши учител
човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия,
химия и опазване на околната среда

Първа професионално-квалификационна степен
доктор по молекулярна биология

ИВАН ТОТЕВ

учител
музика

ЦВЕТАНКА МАЛИНОВА /МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА/

старши учител
изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА

учител
физическо възпитание и спорт

Четвърта професионално-квалификационна степен

МАЯ РАДКОВА
учител
физическо възпитание и спорт

майстор на спорта

Четвърта професионално-квалификационна степен

 РОБЕРТА ДЖУРОВА

старши учител
физическо възпитание и спорт

майстор на спорта

Четвърта професионално-квалификационна степен

 КИРИЛ АМБАРКОВ

учител
хореография

БОРЯНА КОВАЧЕВА

старши учител
подготвителна група

Четвърта професионално-квалификационна степен

ЖУЛИЕТА БЕШКОВА

старши учител
начален етап, информационни технологии

Четвърта професионално-квалификационна степен

 РЕНИ ПАНЕВА

старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 МАРИЯ САВОВА

учител
начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 РАДКА СТОЕВА

старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

РАЛИЦА ЯНЕВА
старши учител
начален етап

 Пета професионално-квалификационна степен

КРАСИМИРА ЗАШЕВА

старши учител

начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

МАРИЯ КАЦАРСКА

старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

КРИСТИНА ЦОНЕВА

учител
начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ТАНЯ ХРИСТОВА

старши учител
начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ДИЛЯНА ЦУМБОВА

учител
начален етап, английски език в начален етап

 ЖАНЕТ БОНЕВА

старши учител
начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 СИЛВИЯ ЦЕНОВА

учител
начален етап

 РАДОСТИНА НИКИФОРОВА

учител
ЦДО начален етап

ПОЛИНА АНГЕЛОВА
учител
ЦДО начален етап

ДИАНА ТОДОРОВА
учител
ЦДО начален етап

ФЕЙКА АШКОВА /МАРИАНА КОЛЕВА/

учител
ЦДО начален етап

СТЕФАН БОРИСОВ
учител
ЦДО начален етап

АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВА
учител
ЦДО начален етап

ДЕНИЦА МИЛИЧИНА /ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА/
учител
ЦДО начален етап

ЕВЕЛИНА ВУЧКОВА

учител
ЦДО начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

ГЕРГАНА  НЕЧЕВА
учител
ЦДО начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА

учител
ЦДО начален етап
Четвърта професионално-квалификационна степен

РОЗА ЛЕЩАНСКА

старши учител

ЦДО  начален етап

Първа професионално-квалификационна степен