Екип


Директор

д-р МАРИЯНА СТОЯНОВА

Временно изпълняващ длъжността
първа професионално-квалификационна степен

доктор – педагогически науки

ВАЛЯ МАНОЛОВА

старши ресурсен учител
педагогика на деца с интелектуална недостатъчност

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ДОБРОМИР НИКОЛОВ

ресурсен учител, психолог

Четвърта професионално-квалификационна степен

ЕМИЛИЯ ГРАДЕВА

логопед

 МАРИЯ ГЕРМАНОВА

старши учител
Български език и литература
Втора професионално-квалификационна степен

доц. ЙОАННА КИРИЛОВА

старши учител
Български език и литература
Първа професионално-квалификационна степен
доктор по научна специалност Български език

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ

учител
английски език

РУМЯНА АСЕНОВА

старши учител
математика, компютърно моделиране и информационни технологии

Четвърта професионално-квалификационна степен

НАТАЛИЯ ТОДОРОВА

учител
математика, компютърно моделиране и информационни технологии

ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА 

учител
математика

 ВЕНЦИСЛАВ СТРАТИЕВ

старши учител
история и цивилизация

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ЮЛИЯ ПАШОВА

учител
география и икономика

д-р СТЕФАН ПЕТРОВ

старши учител
човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия,
химия и опазване на околната среда

Първа професионално-квалификационна степен
доктор по молекулярна биология

ИВАН ТОТЕВ

учител
музика


ЦВЕТАНКА МАЛИНОВА

старши учител
изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА

учител
физическо възпитание и спорт

Четвърта професионално-квалификационна степен

МАЯ РАДКОВА
учител
физическо възпитание и спорт

майстор на спорта

Четвърта професионално-квалификационна степен

 РОБЕРТА ДЖУРОВА

старши учител
физическо възпитание и спорт

майстор на спорта

Четвърта професионално-квалификационна степен

 КИРИЛ АМБАРКОВ

учител
хореография

БОРЯНА КОВАЧЕВА

старши учител
подготвителна група

Четвърта професионално-квалификационна степен

ЖУЛИЕТА БЕШКОВА

старши учител
начален етап, информационни технологии

Четвърта професионално-квалификационна степен

 РЕНИ ПАНЕВА

старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 МАРИЯ САВОВА

учител
начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 РАДКА СТОЕВА

старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

РАЛИЦА ЯНЕВА
старши учител
начален етап

 Пета професионално-квалификационна степен

КРАСИМИРА ЗАШЕВА

старши учител

начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

МАРИЯ КАЦАРСКА

старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

КРИСТИНА ЦОНЕВА

учител
начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ТАНЯ ХРИСТОВА

старши учител
начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ЯНИЦА ТОДОРОВА

учител
начален етап, английски език в начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 ЖАНЕТ БОНЕВА

старши учител
начален етап

Четвърта професионално-квалификационна степен

 СИЛВИЯ ЦЕНОВА

учител
начален етап

 РАДОСТИНА НИКИФОРОВА

учител
ЦДО начален етап

ПОЛИНА АНГЕЛОВА
учител
ЦДО начален етап

ДИАНА ТОДОРОВА
учител
ЦДО начален етап

ФЕЙКА АШКОВА
учител
ЦДО начален етап

СТЕФАН БОРИСОВ
учител
ЦДО начален етап

ДИЛЯНА ЦУМБОВА
учител
ЦДО начален етап

ПАВЛЕТА ЙОСИФОВА
учител
ЦДО начален етап

ЕВЕЛИНА ВУЧКОВА

учител
ЦДО начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

ГЕРГАНА  НЕЧЕВА
учител
ЦДО начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА

учител
ЦДО начален етап
Четвърта професионално-квалификационна степен

РОЗА ЛЕЩАНСКА

старши учител

ЦДО начален етап

Първа професионално-квалификационна степе