Екип

МОНИ ИВАНОВ
Директор
учител
история и цивилизация
E-mail: m.ivanov@199ou.bg

МАРИЯНА СТОЯНОВА
заместник-директор УД
логопед
Пета професионално-квалификационна степен

доктор – педагогически науки

E-mail: m.stoyanova@199ou.bg

ВАЛЯ МАНОЛОВА
старши ресурсен учител
педагогика на деца с интелектуална недостатъчност

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: v.manolova@199ou.bg

 ДОБРОМИР НИКОЛОВ
ресурсен учител, психолог

Пета професионално-квалификационна степен

МАРИЯ ГЕРМАНОВА
старши учител
Български език и литература
Втора професионално-квалификационна степен
E-mail: m.germanova@199ou.bg

доц. ЙОАННА КИРИЛОВА
старши учител
Български език и литература
Първа професионално-квалификационна степен
доктор по научна специалност Български език
E-mail: y.kirilova@199ou.bg

МИЛЕНА ГОСПОДИНОВА
старши учител
английски език
E-mail: m.turlakova@199ou.bg

РУМЯНА АСЕНОВА
старши учител
математика и информационни технологии

Пета професионално-квалификационна степен
E-mail: r.asenova@199ou.bg

СТОЯНКА ИВАНОВА
старши учител
математика 

ВЕНЦИСЛАВ СТРАТИЕВ
старши учител
история и цивилизация
E-mail:

МИТОШКА СТРАТИЕВА
старши учител
география

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: m.stratieva@199ou.bg

СТЕФАН ПЕТРОВ
старши учител
човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия,
химия и опазване на околната среда

Първа професионално-квалификационна степен
доктор по молекулярна биология

E-mail: s.petrov@199ou.bg

НАДЕЖДА ШЕВЧЕНКО-МИХАЙЛОВА
старши учител
музика
Пета професионално-квалификационна степен
E-mail: n.mihaylova@199ou.bg

ЦВЕТАНКА МАЛИНОВА
учител
изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: t.malinova@199ou.bg

ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА
учител
физическо възпитание и спорт

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: g.nikolova@199ou.bg

МАЯ РАДКОВА
учител
физическо възпитание и спорт

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: m.radkova@199ou.bg

КИРИЛ АМБАРКОВ
учител
хореография

БОРЯНА КОВАЧЕВА
учител
подготвителна група
E-mail: b.kovacheva@199ou.bg

ЖУЛИЕТА БЕШКОВА
старши учител
начален етап, информационни технологии

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: j.beshkova@199ou.bg

РЕНИ ПАНЕВА
старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: r.paneva@199ou.bg

МАРИЯ САВОВА
учител
начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: m.savova@199ou.bg

РАДКА СТОЕВА
старши учител
начален етап, английски език в начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: r.stoeva@199ou.bg

РАЛИЦА ЯНЕВА
старши учител
начален етап
E-mail:

МАРИЯ КАЦАРСКА
учител
начален етап, английски език в начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: m.katsarska@199ou.bg

КРИСТИНА ЦОНЕВА
учител
начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: k.tsoneva@199ou.bg

ЯНИЦА ТОДОРОВА
учител
начален етап, английски език в начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: y.todorova@199ou.bg

ЖАНЕТ БОНЕВА
старши учител
начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: j.boneva@199ou.bg

БИЛЯНА БОГДАНОВА
учител
начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: b.bogdanova@199ou.bg

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
учител
ЦДО начален етап

ВЕНЕТА ВЕЛЧЕВА
учител
ЦДО начален етап

СИЛВИЯ ЦЕНОВА
учител
ЦДО начален етап

ПАВЛЕТА ЙОСИФОВА
учител
ЦДО начален етап
E-mail: p.yosifova@199ou.bg

ЕВЕЛИНА ВУЧКОВА
учител
ЦДО начален етап
E-mail:

ИСКРА ВАСИЛЕВА
учител
ЦДО начален етап
E-mail: i.nikolova@199ou.bg

ЖИВКА ДУНКОВА
учител
ЦДО начален етап

Пета професионално-квалификационна степен

E-mail: j.dunkova@199ou.bg

ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА
учител
ЦДО начален етап
E-mail: g.yordanova@199ou.bg

ТАТЯНА СТЕФАНОВА
учител
ЦДО начален етап
E-mail: t.stefanova@199ou.bg

ДИАНА ТОДОРОВА
учител
ЦДО начален етап
E-mail: d.todorova@199ou.bg

АНГЕЛИНА ГЕРГОВА
учител
ЦДО прогимназиален етап
E-mail: a.gergova@199ou.bg

Информация и данни за контакт с Администратора: Наименование: 199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов“ ЕИК/Булстат: 121267986 Адрес: гр. София, ж.к. „Левски Г-Запад“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 30 Телефон: 029466956 Ел. поща: оu199@mail.bg Интернет страница: https://www.199ou.bg/ Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните: Име: Живко Павлов пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните Ел. поща: office@adpo.bg Тел: 02/492 0 112 Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg