За нас

Нашите директори

 

Летописна книга

Нашите потребители


Това сте Вие – родителите на нашите ученици!

Това са Вашите деца, които откриват света с наша помощ!

Това са тези, които обучават, възпитават образоват!

Наслука!

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА
199 ОУ “ СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“
16.09.1996г.

      199 Основно училище ,,Свети Апостол Йоан Богослов“ е открито тържествено на 16.ІХ.1996г. от кмета на Столична община Стефан Софиянски и кандидат-президента Петър Стоянов. Най-новото училище в София приема 753 ученици. За тяхното обучение са ангажирани 48 учители.
    Изборът на наименование на училището е свързан с благородното намерение и съвместните усилия на общинското ръководство и църковното настоятелство в район Подуяне да се възстанови значимото, ценностното в нашето духовно наследство, да бъдат опазени за поколенията универсалните културни традиции. Патрон на единственото, открито в последните няколко години, училище в София става проповедникът, учителят и творецът Йоан Богослов, създал евангелие с безсмъртните въвеждащи думи,, В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Бог беше Словото „, изпълнените с висша любов апостолски послания и Откровението – пророческо видение за бъдещето на света.

Евангелски разказ

Според Новия завет, Йоан Богослов е един от първите апостоли, призовани от Христос за негови ученици. По-късно самият Иисус често повиква при различни знаменателни събития (Преображение) само трима от своите ученици – Йоан, брат му Иаков (Заведеев) и Петър (Мат. 17 гл.). Именно Йоан е ученикът, на който разпнатият Иисус поверява грижите за своята майка (Йоан 19:22 и сл.). Според ортодоксалното тълкуване, Йоан е и човекът, който обляга главата си на гърдите на Христос по време на Тайната вечеря(Йоан 13 гл.).

 

Чуйте химна на училището, в изпълнение на наши ученици

„МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ ХИМН

НА 199 ОУ

 С В Е Т И  А П О С Т О Л

 Й О А Н  Б О Г О С Л О В 

Музика: Иво Николчев
Текст: Радка Стоева и колектив

Студио, звукозапис, смесване – „P & P“– Пепи Попов

Художествена изработка:
диригент – Лили Тодорова

 

1. Пристигаме задъхани в двора,
събрали в чантите късмет.
Училище, което ни научи
какви сме и кои сме
какви сме и кои сме, занапред.                                                            

2. И някой ден отново ще познаем
в децата си това, което сме.
Тъй палави и жадни да узнаят
чинът си пръв-кой с кого,
с кого ще сподели ….

 Припев:

Пораснали, навярно ще тъгуваме,
когато го напуснем някой ден.
Скъпи спомени споделяме.
сто деветдесет и девет ще зовем.

3. Пристигаме задъхани в двора,
събрали в чантите късмет.
Училище, което ни научи
какви сме и кои сме
какви сме и кои сме, занапред

 Припев:

Пораснали, навярно ще тъгуваме,
когато го напуснем някой ден.
Скъпи спомени споделяме,
сто деветдесет и девет ще зовем.

Премиера на 23 декември 2009г.

 За поколенията: оригинална тоналност – ре минор

199 ОУ сега

  

Училището е на едносменен режим с организирана целодневна подготовка за учениците от 1. до 4. клас. За учениците от 5. до 7. клас при изявено желание от тяхна страна и необходимия брой ученици ще бъде организиран целодневен режим на  обучение.

              Училището разполага с модерна материално – техническа база, състояща се от два отделни корпуса за начален и прогимназиален етап, многофункционален физкултурен салон, училищен бюфет и ученически стол, учебни кабинети по всички предмети, два компютърни кабинета и учебен кабинет с интерактивна дъска. Всички учебни стаи са оборудвани с мултимедия и интернет.

              Училището е със свой облик и стил на работа, с доказани успехи,  постигнати от учениците и техните учители. Много са наградите, получени на общински, градски, областни състезания, олимпиади, конкурси и други изяви.

              В подготвителна група и началния етап целта е формиране на любов към познанието у децата, като им се предоставят всички възможности за изявяване на техните заложби и наклонности.

             В прогимназиален етап се работи за развитие на самостоятелност, креативност, отговорност, формиране на мотивация за учебна дейност за постигане на много добри познания при изучаваните учебни предмети.

              През последните години в училището е включено ранно чуждоезиково обучение  по английски език от 1 клас. Всички паралелки от 1. до 4. клас имат часове по хореография.

Училището активно участва в Проекти и Национални програми на МОН и Столична община.