За нас

Нашите директори

Мони Иванов

Мони Иванов

Директор на училището от 4.03.2014г., преподавател по История и цивилизация

Лиляна Дерменджиева

Лиляна Дерменджиева

Директор на училището от откриването му през 1996г. до 2014г., преподавател по физическа култура и спорт. Завършила е Национална спортна академия (ВИФ) през 1985г. Има над 25 години педагогически стаж.

Нашите потребители


Това сте Вие – родителите на нашите ученици!

Това са Вашите деца, които откриват света с наша помощ!

Това са тези, които обучават, възпитават образоват!

Наслука!

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА
199 ОУ “ СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“
16.09.1996г.

199 Основно училище ,, Свети Апостол Йоан Богослов „,

е открито тържествено на 16.ІХ.1996г. от кмета на Столична община Стефан Софиянски и кандидат-президента Петър Стоянов

Изборът на наименование на училището е свързан с благородното намерение и съвместните усилия на общинското ръководство и църковното настоятелство в район,, Подуяне „да се възстанови значимото, ценностното в нашето духовно наследство, да бъдат опазени за поколенията универсалните културни традиции. Патрон на единственото, открито в последните няколко години, училище в София става проповедникът, учителят и творецът Йоан Богослов, създал евангелие с безсмъртните въвеждащи думи,, В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Бог беше Словото „, изпълнените с висша любов апостолски послания и Откровението – пророческо видение за бъдещето на света.

Евангелски разказ

Според Новия завет, Йоан Богослов е един от първите апостоли, призовани от Христос за негови ученици. По-късно самият Иисус често повиква при различни знаменателни събития (Преображение) само трима от своите ученици – Йоан, брат му Иаков (Заведеев) и Петър (Мат. 17 гл.). Именно Йоан е ученикът, на който разпнатият Иисус поверява грижите за своята майка (Йоан 19:22 и сл.). Според ортодоксалното тълкуване, Йоан е и човекът, който обляга главата си на гърдите на Христос по време на Тайната вечеря(Йоан 13 гл.).

20 ГОДИНИ 199 ОУ „СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“

Чуйте химна на училището, в изпълнение на наши ученици

„МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ ХИМН

НА 199 ОУ

 С В Е Т И  А П О С Т О Л

 Й О А Н  Б О Г О С Л О В 

Музика: Иво Николчев
Текст: Радка Стоева и колектив

Студио, звукозапис, смесване – „P & P“– Пепи Попов

Художествена изработка:
диригент – Лили Тодорова

 

1. Пристигаме задъхани в двора,
събрали в чантите късмет.
Училище, което ни научи
какви сме и кои сме
какви сме и кои сме, занапред.                                                            

2. И някой ден отново ще познаем
в децата си това, което сме.
Тъй палави и жадни да узнаят
чинът си пръв-кой с кого,
с кого ще сподели ….

 Припев:

Пораснали, навярно ще тъгуваме,
когато го напуснем някой ден.
Скъпи спомени споделяме.
сто деветдесет и девет ще зовем.

3. Пристигаме задъхани в двора,
събрали в чантите късмет.
Училище, което ни научи
какви сме и кои сме
какви сме и кои сме, занапред

 Припев:

Пораснали, навярно ще тъгуваме,
когато го напуснем някой ден.
Скъпи спомени споделяме,
сто деветдесет и девет ще зовем.

Премиера на 23 декември 2009г.

 За поколенията: оригинална тоналност – ре минор

Нашите учители

Иван Иванов

Иван Иванов

Учител по музика

Васил Иванов

Васил Иванов

Учител по география

Ваня Симеонова

Ваня Симеонова

Учител по български език

Боряна Симеонова

Боряна Симеонова

Учител по физика