За нас

Нашите директори

Мони Иванов

Директор на училището от 4.03.2014г., преподавател по История и цивилизация

 

Летописна книга

Лиляна Дерменджиева

Директор на училището от откриването му през 1996г. до 2014г., преподавател по физическа култура и спорт. Завършила е Национална спортна академия (ВИФ) през 1985г. Има над 25 години педагогически стаж.

Нашите потребители


Това сте Вие – родителите на нашите ученици!

Това са Вашите деца, които откриват света с наша помощ!

Това са тези, които обучават, възпитават образоват!

Наслука!

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА
199 ОУ “ СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“
16.09.1996г.

199 Основно училище ,,Свети Апостол Йоан Богослов“ е открито тържествено на 16.ІХ.1996г. от кмета на Столична община Стефан Софиянски и кандидат-президента Петър Стоянов

Изборът на наименование на училището е свързан с благородното намерение и съвместните усилия на общинското ръководство и църковното настоятелство в район,, Подуяне „да се възстанови значимото, ценностното в нашето духовно наследство, да бъдат опазени за поколенията универсалните културни традиции. Патрон на единственото, открито в последните няколко години, училище в София става проповедникът, учителят и творецът Йоан Богослов, създал евангелие с безсмъртните въвеждащи думи,, В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Бог беше Словото „, изпълнените с висша любов апостолски послания и Откровението – пророческо видение за бъдещето на света.

Евангелски разказ

Според Новия завет, Йоан Богослов е един от първите апостоли, призовани от Христос за негови ученици. По-късно самият Иисус често повиква при различни знаменателни събития (Преображение) само трима от своите ученици – Йоан, брат му Иаков (Заведеев) и Петър (Мат. 17 гл.). Именно Йоан е ученикът, на който разпнатият Иисус поверява грижите за своята майка (Йоан 19:22 и сл.). Според ортодоксалното тълкуване, Йоан е и човекът, който обляга главата си на гърдите на Христос по време на Тайната вечеря(Йоан 13 гл.).

20 ГОДИНИ 199 ОУ „СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“

Чуйте химна на училището, в изпълнение на наши ученици

„МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ ХИМН

НА 199 ОУ

 С В Е Т И  А П О С Т О Л

 Й О А Н  Б О Г О С Л О В 

Музика: Иво Николчев
Текст: Радка Стоева и колектив

Студио, звукозапис, смесване – „P & P“– Пепи Попов

Художествена изработка:
диригент – Лили Тодорова

 

1. Пристигаме задъхани в двора,
събрали в чантите късмет.
Училище, което ни научи
какви сме и кои сме
какви сме и кои сме, занапред.                                                            

2. И някой ден отново ще познаем
в децата си това, което сме.
Тъй палави и жадни да узнаят
чинът си пръв-кой с кого,
с кого ще сподели ….

 Припев:

Пораснали, навярно ще тъгуваме,
когато го напуснем някой ден.
Скъпи спомени споделяме.
сто деветдесет и девет ще зовем.

3. Пристигаме задъхани в двора,
събрали в чантите късмет.
Училище, което ни научи
какви сме и кои сме
какви сме и кои сме, занапред

 Припев:

Пораснали, навярно ще тъгуваме,
когато го напуснем някой ден.
Скъпи спомени споделяме,
сто деветдесет и девет ще зовем.

Премиера на 23 декември 2009г.

 За поколенията: оригинална тоналност – ре минор

Нашите учители

Учител по музика

Учител по география

Учител по български език

Учител по физика