Проект “Цял ден учим, творим и мечтаем”

Проект 
„Цял ден учим, играем, творим и мечтаем“

Национална програма 
„Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Подкрепа на целодневното обучение“