Профил на купувача

199 ОУ обявява процедура за набиране на оферти за извършване на частичен ремонт на покрива на училището. – 11.08.2020г.
Ремонт
Обявление

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Дейност 1