ПЕТИ КЛАС

Учебна 2020/2021 година

 

5 а клас 

Избираеми учебни предмети

1. Български език и литература – 1 час

2. Математика – 1.5 часа

 

5 б клас 

Избираеми учебни предмети

1. Български език и литература – 1.5 часа

2. Математика – 1 час

Кл. ръководител: М. Германова

Кл. стая – 220

Кл. ръководител: Г. Николова

Кл. стая – 203