УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ

Учебни планове за I клас

2019-2020 година

Учебен план на I a клас

Вижте целия документ 

Учебен план на I б клас

Вижте целия документ 

Учебен план на I в клас

Вижте целия документ 

 

Учебни планове за V клас

2019-2020 година

Учебен план на V a клас

Вижте целия документ

Учебен план на V б клас

Вижте целия документ