ПЪРВИ КЛАС

Прием на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА ПЪРВИ КЛАС  ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ

НА 09.09.2020 ГОДИНА ОТ 18.00 ЧАСА.

СЪОБЩЕНИЕ

 Важно!

 

Удостоверенията за получаване на еднократна помощ за ученик в първи клас са изготвени.

Родителите могат да получат удостоверенията в канцеларията  от 9.30 до 15.00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

След трето класиране в училището има свободни места за прием на ученици в първи клас.

      При записването се подава заявление и се предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование. 

                В 199 ОУ е въведена униформа за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.

Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД.

Презентация на униформите

              За учебната 2020/2021 година 

199 ОУ обявява прием на 4 паралелки

(88 ученици) първи клас.

 Паралелките са с: 

♦  избираеми учебни предмети –  български език и английски език; 

♦  факултативен учебен предмет – хореография.