ПЪРВИ КЛАС

Прием на ученици в първи клас за 2021/2022 учебна година

За 2021/2022 учебна година приемът на ученици в първи клас ще се осъществява чрез  централизирано електронно класиране. Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, се регистрират в ИСОДЗ, ПГУ и първи клас.

              За учебната 2021/2022 година 

199 ОУ обявява прием на 4 паралелки

(96 ученици) първи клас.

 Паралелките са с: 

♦  избираеми учебни предмети –  български език, английски език, хореография; 

♦   избираеми учебни предмети – английски език, математика, хореография.

Карта  на прилежащия район на 199 ОУ за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година

                В 199 ОУ е въведена униформа за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.

Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД.

Презентация на униформите

ОФЕРТА