ПЪРВИ КЛАС

Прием на ученици в първи клас за 2021/2022 учебна година

Съобщение

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I клас имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи.

Удостоверенията за получаване на еднократна помощ за първокласник се издават в канцеларията на училището от 9.00 до 16.00 часа.

Уважаеми родители, 

на 09.09.2021 година от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници.

1 а клас

Кл. ръководител:

Радка Стоева

 

1 б клас

Кл. ръководител:

Ралица Янева

 

1 в клас

Кл. ръководител:

Красимира Зашева

 

Име на ученика

 

Име на ученика

 

Име на ученика

1.

АИИ

1.

АИП

1.

АМШ

2.

АСИ

2.

АПИ

2.

АВИ

3.

А-МТТ

3.

АПП

3.

АСС

4.

АЛМ

4.

БСБ

4.

АМШ

5.

БЦМ

5.

БДН

5.

БФА

6.

БДБ

6.

ВАЮ

6.

ВХН

7.

ВАС

7.

ГГБ

7.

ГАМ

8.

ВИИ

8.

ГПМ

8.

ДГВ

9.

ВВЦ

9.

ДДА

9.

ДГТ

10.

ВИС

10.

ЗМАН

10.

ЕИТ

11.

ВНМ

11.

ИВТ

11.

ЕЦД

12.

ГЙБ

12.

ИИП

12.

ИИП

13.

ДБА

13.

НИФ

13.

КАП

14.

ЕНД

14.

РЦМ

14.

МСР

15.

КДН

15.

РДБ

15.

РКЛ

16.

МПП

16.

СВП

16.

РПС

17.

МХД

17.

СИП

17.

СЙИ

18.

НГГ

18.

ЦОД

18.

СГН

19.

ННД

19.

ЯЯД

19.

СДК

20.

НБВ

20.

РГА

20.

ТМИ

21.

ЯАС

 

 

21.

МРС

22.

БТМ

 

 

 

 

22.

СГЯ

За 2021/2022 учебна година приемът на ученици в първи клас ще се осъществява чрез  централизирано електронно класиране. Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, се регистрират в ИСОДЗ, ПГУ и първи клас.

              За учебната 2021/2022 година 

199 ОУ обявява прием на 4 паралелки

(96 ученици) първи клас.

 Паралелките са с: 

♦  избираеми учебни предмети –  български език, английски език, хореография; 

♦   избираеми учебни предмети – английски език, математика, хореография.

Карта  на прилежащия район на 199 ОУ за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година

                В 199 ОУ е въведена униформа за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.

Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД.

Презентация на униформите

ОФЕРТА