ПЪРВИ КЛАС

Прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.09.2022 г. от 18.00 часа.

I а клас, кл. ръководител г-жа Бешкова в 212 стая
I б клас, кл. ръководител г-жа Панева в 213 стая

I в клас, кл. ръководител г-жа Савова в 210 стая

Уважаеми родители, 

Удостоверенията за получаване на еднократна помощ за първокласник са готови. 

Можете да ги получите в канцеларията на училището от 9.00 до 12.00 часа.

За 2022/2023 учебна година приемът на ученици в първи клас ще се осъществява чрез  системата за централизирано електронно класиране – ИСОДЗ.

График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

За учебната 2022/2023 година

199 ОУ осъществява прием 

на 3 паралелки

(72 ученици) първи клас.

 Паралелките са с избираеми учебни предмети:

♦  български език и литература, английски език, хореография;

♦  математика, информационни технологии, хореография.

Заповед прием първи клас за учебната 2022/2023 година

Карта  на прилежащия район на 199 ОУ за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

                В 199 ОУ е въведена униформа за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.

Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД. 

Подробна информация за отстъпките и начините за поръчка на униформите прочетете тук.

Презентация на униформите