ПЪРВИ КЛАС

Прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година

За 2024/2025 учебна година приемът на ученици в първи клас ще се осъществява чрез  системата за централизирано електронно класиране – ИСОДЗ.

 

За учебната 2024/2025 година
199 ОУ обявява прием
на 3 паралелки
(66 ученици) първи клас.
 Паралелките са с избираеми учебни предмети (ИУЧ):
♦ английски език и български език и литература, 
♦  български език и литература

математика 

♦  математика, 

български език и литература 
ФУЧ хореография за трите паралелки – 1 час
 

Карта  на прилежащия район на 199 ОУ за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година

               

В 199 ОУ е въведена униформа 
за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.
Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД. 

Обслужване на клиенти on-line в платформата за поръчка през сайтa на Бонита стил: