ПЪРВИ КЛАС

Съобщение

Уважаеми родители, удостоверенията за получаване на еднократна помощ за първокласник са готови. 

Удостоверенията можете да получите в канцеларията на 199 ОУ от 9:00 до 15:30 часа.

Списък на учениците от 1 а клас

 1. вх. № 945
 2. вх. № 950
 3. вх. № 951
 4. вх. № 979
 5. вх. № 1008
 6. вх. № 1009
 7. вх. № 1012
 8. вх. № 1013
 9. вх. № 1038
 10. вх. № 1062
 11. вх. № 1063
 12. вх. № 1077
 13. вх. № 1078
 14. вх. № 1102
 15. вх. № 1104
 16. вх. № 1106
 17. вх. № 1118
 18. вх. № 1239
 19. вх. № 1241

Класен  ръководител  г-жа  Я. Тодорова

Списък на учениците от 1 б клас

 1. вх. № 946
 2. вх. № 947
 3. вх. № 955
 4. вх. № 956
 5. вх. № 958
 6. вх. № 964
 7. вх. № 971
 8. вх. № 984
 9. вх. № 995
 10. вх. № 996
 11. вх. № 1001
 12. вх. № 1002
 13. вх. № 1003
 14. вх. № 1004
 15. вх. № 1028
 16. вх. № 1032
 17. вх. № 1034
 18. вх. № 1039
 19. вх. № 1040
 20. вх. № 1120

Класен ръководител  г-жа Ж. Бонева

Списък на учениците от 1 в клас

 1. вх. № 948
 2. вх. № 972
 3. вх. № 976
 4. вх. № 990
 5. вх. № 991
 6. вх. № 993
 7. вх. № 1011
 8. вх. № 1023
 9. вх. № 1027
 10. вх. № 1033
 11. вх. № 1035
 12. вх. № 1051
 13. вх. № 1065
 14. вх. № 1075
 15. вх. № 1085
 16. вх. № 1091
 17. вх. № 1153
 18. вх. № 1240
 19. вх. № 1245

Класен ръководител г-жа  Б. Богданова

 

Съобщение

Родителската среща за учениците от първи клас и децата от ПГ за 2019/2020 учебна година ще се проведе на 10.09.2019 г. от 18:00 часа.

Съобщение

След трето класиране има свободни места за първи клас за учебната 2019/2020 година.

Заявления и документи се подават от 21.06.2019 г. в канцеларията на 199 ОУ от 9:00 до 15:30 часа.

 

През новата учебна 2019/2020 година в 199 ОУ се въвежда униформа за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.

Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД.

 

За учебната 2019/2020 година в 199 ОУ са планирани 4 паралелки с общ брой 96 ученици.

На първо класиране са записани 58 ученици.

Свободните места за второ класиране са 38.

Срокът за подаване на заявления за участие във второ класиране е от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. до 12.00 часа.

♦ За учебната 2019/2020 година 199 ОУ обявява прием на 4 паралелки (96 ученици) първи клас.

 Паралеките са с избираеми учебни предмети –  български език и английски език; факултативен учебен предмет – хореография.

♦ Прилежащ район на 199 ОУ за прием на ученици в първи клас: 

бул. Владимир Вазов №37 – №73, жп. линия, бл. 22А, бл. 22Б, ул. Ген. Климент Бояджиев, бул. Владимир Вазов, ж. к. Левски Г бл. 46