ПЪРВИ КЛАС

♦ За учебната 2019/2020 година 199 ОУ обявява прием на 4 паралелки (96 ученици) първи клас.

 Паралеките са с избираеми учебни предмети –  български език и английски език; факултативен учебен предмет – хореография.

♦ Прилежащ район на 199 ОУ за прием на ученици в първи клас: 

бул. Владимир Вазов №37 – №73, жп. линия, бл. 22А, бл. 22Б, ул. Ген. Климент Бояджиев, бул. Владимир Вазов, ж. к. Левски Г бл. 46