ПЪРВИ КЛАС

Прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година

За 2022/2023 учебна година приемът на ученици в първи клас ще се осъществява чрез  системата за централизирано електронно класиране – ИСОДЗ.

График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

За учебната 2022/2023 година

199 ОУ обявява прием 

на 4 паралелки

(88 ученици) първи клас.

 Паралелките са с избираеми учебни предмети:

♦  български език и литература, английски език, хореография;

♦  математика, информационни технологии, хореография.

Заповед прием първи клас за учебната 2022/2023 година

Карта  на прилежащия район на 199 ОУ за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

                В 199 ОУ е въведена униформа за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.

Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД. 

Подробна информация за отстъпките и начините за поръчка на униформите прочетете тук.

Презентация на униформите