ПЪРВИ КЛАС

Прием на ученици в първи клас за 2023/2024 учебна година

За 2023/2024 учебна година приемът на ученици в първи клас ще се осъществява чрез  системата за централизирано електронно класиране – ИСОДЗ.

 

За учебната 2023/2024 година

199 ОУ обявява прием

на 3 паралелки

(72 ученици) първи клас.

 Паралелките са с избираеми учебни предмети:

♦  български език и литература

♦  математика

♦  хореография

 

Карта  на прилежащия район на 199 ОУ за прием в първи клас за учебната 2023/2024 година

               

В 199 ОУ е въведена униформа 

за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.

Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД. 

 

Презентация на униформите