ПЪРВИ КЛАС

Прием на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

вх. №

Група

Точки

1.       

1211

първа

9 т.

2.       

1273

първа

8 т.

3.       

1259

първа

5 т.

4.       

1308

първа

5 т.

5.       

1309

първа

5 т.

6.       

1177

първа

4 т.

7.       

1224

първа

4 т.

8.       

1251

първа

4 т.

9.       

1270

първа

4 т.

10.   

1280

първа

4 т.

11.   

1305

първа

4 т.

12.   

1168

първа

3 т.

13.   

1158

първа

14.   

1159

първа

15.   

1160

първа

16.   

1161

първа

17.   

1164

първа

18.   

1167

първа

19.   

1170

първа

20.   

1176

първа

21.   

1184

първа

22.   

1185

първа

23.   

1186

първа

24.   

1189

първа

25.   

1192

първа

26.   

1193

първа

27.   

1194

първа

28.   

1195

първа

29.   

1196

първа

30.   

1197

първа

31.   

1198

първа

32.   

1201

първа

33.   

1206

първа

34.   

1209

първа

35.   

1212

първа

36.   

1222

първа

37.   

1225

първа

38.   

1229

първа

39.   

1230

първа

40.   

1237

първа

41.   

1249

първа

42.   

1250

първа

43.   

1254

първа

44.   

1257

първа

45.   

1258

първа

46.   

1281

първа

47.   

1298

първа

вх. №

Група

Точки

1.       

1163

втора

2.       

1190

втора

3.       

1200

втора

вх. №

Група

Точки

1.       

1169

трета

вх. №

Група

Точки

1.       

1199

четвърта

11 т.

2.       

1191

четвърта

9 т.

3.       

1227

четвърта

9 т.

4.       

1233

четвърта

9 т.

5.       

1252

четвърта

9 т.

6.       

1235

четвърта

6 т.

7.       

1165

четвърта

5 т.

8.       

1166

четвърта

5 т.

9.       

1175

четвърта

5 т.

10.   

1178

четвърта

5 т.

11.   

 

1182

четвърта

5 т.

12.   

1183

четвърта

5 т.

13.   

1213

четвърта

5 т.

14.   

1215

четвърта

5 т.

15.   

1223

четвърта

5 т.

16.   

1228

четвърта

5 т.

17.   

1231

четвърта

5 т.

18.   

1301

четвърта

5 т.

19.   

1312

четвърта

5 т.

20.   

1338

четвърта

5 т.

21.   

1340

четвърта

5 т.

22.   

1253

четвърта

4 т.

23.   

1263

четвърта

4 т.

24.   

1264

четвърта

4 т.

25.   

1333

четвърта

3 т.

26.   

1162

четвърта

27.   

1179

четвърта

28.   

1216

четвърта

      Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик от 02.06 до 05.06 в 199 училище от 9.00 до 17.00 часа. 

     При записване се предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование.

              За учебната 2020/2021 година 

199 ОУ обявява прием на 4 паралелки

(88 ученици) първи клас.

 Паралелките са с: 

♦  избираеми учебни предмети –  български език и английски език; 

♦  факултативен учебен предмет – хореография.

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомяваме, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училището от 9.00 до 16.00 часа.

        Заявленията могат да бъдат подавани по електронен път (от 21 април до 21 май) на електронна поща на училището: ou199@mail.bg . Заявлението ще бъде заведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

 

                В 199 ОУ е въведена униформа за учениците със задължителни елементи блузка и суитчер.

Поръчка за униформа се прави на адреса на фирма БОНИТА СТИЛ ЕООД.

 

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС

 Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

– Удостоверение за настоящ адрес

– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

– Удостоверение за раждане на детето

Освен горното, Родителите могат да изтеглят и попълнят Заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях  можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

Заедно ще се справим!

Прием на ученици в първи клас за 2019/2020 учебна година

Съобщение

Уважаеми родители, удостоверенията за получаване на еднократна помощ за първокласник са готови. 

Удостоверенията можете да получите в канцеларията на 199 ОУ от 9:00 до 15:30 часа.

Списък на учениците от 1 а клас

 1. вх. № 945
 2. вх. № 950
 3. вх. № 951
 4. вх. № 979
 5. вх. № 1008
 6. вх. № 1009
 7. вх. № 1012
 8. вх. № 1013
 9. вх. № 1038
 10. вх. № 1062
 11. вх. № 1063
 12. вх. № 1077
 13. вх. № 1078
 14. вх. № 1102
 15. вх. № 1104
 16. вх. № 1106
 17. вх. № 1118
 18. вх. № 1239
 19. вх. № 1241

Класен  ръководител  г-жа  Я. Тодорова

Списък на учениците от 1 б клас

 1. вх. № 946
 2. вх. № 947
 3. вх. № 955
 4. вх. № 956
 5. вх. № 958
 6. вх. № 964
 7. вх. № 971
 8. вх. № 984
 9. вх. № 995
 10. вх. № 996
 11. вх. № 1001
 12. вх. № 1002
 13. вх. № 1003
 14. вх. № 1004
 15. вх. № 1028
 16. вх. № 1032
 17. вх. № 1034
 18. вх. № 1039
 19. вх. № 1040
 20. вх. № 1120

Класен ръководител  г-жа Ж. Бонева

Списък на учениците от 1 в клас

 1. вх. № 948
 2. вх. № 972
 3. вх. № 976
 4. вх. № 990
 5. вх. № 991
 6. вх. № 993
 7. вх. № 1011
 8. вх. № 1023
 9. вх. № 1027
 10. вх. № 1033
 11. вх. № 1035
 12. вх. № 1051
 13. вх. № 1065
 14. вх. № 1075
 15. вх. № 1085
 16. вх. № 1091
 17. вх. № 1153
 18. вх. № 1240
 19. вх. № 1245

Класен ръководител г-жа  Б. Богданова

 

Съобщение

Родителската среща за учениците от първи клас и децата от ПГ за 2019/2020 учебна година ще се проведе на 10.09.2019 г. от 18:00 часа.

Съобщение

След трето класиране има свободни места за първи клас за учебната 2019/2020 година.

Заявления и документи се подават от 21.06.2019 г. в канцеларията на 199 ОУ от 9:00 до 15:30 часа.

За учебната 2019/2020 година в 199 ОУ са планирани 4 паралелки с общ брой 96 ученици.

На първо класиране са записани 58 ученици.

Свободните места за второ класиране са 38.

Срокът за подаване на заявления за участие във второ класиране е от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. до 12.00 часа.

♦ За учебната 2019/2020 година 199 ОУ обявява прием на 4 паралелки (96 ученици) първи клас.

 Паралелките са с избираеми учебни предмети –  български език и английски език; факултативен учебен предмет – хореография.

♦ Прилежащ район на 199 ОУ за прием на ученици в първи клас: 

бул. Владимир Вазов №37 – №73, жп. линия, бл. 22А, бл. 22Б, ул. Ген. Климент Бояджиев, бул. Владимир Вазов, ж. к. Левски Г бл. 46