Материална база

КАБИНЕТ ЗА РАБОТА ПО ИНТЕРЕСИ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ по модул „Подкрепа на целодневното обучение“в 199 Основно училище

Материална база

Училището разполага с модерна двукорпусна сграда с 2500кв. м застроена площ и 25 дка спортни площадки и парк.

На разположение са:

40 просторни учебни стаи:

• специализирани кабинети по основните учебни дисциплини:

• 2 компютърни кабинета

• специализирани кабинети по:

 готварство  шев и кройка  дърворезба  керамика  металообработка  електротехника

• форум с 200 места

• библиотека

• медицински кабинет

 джудо-зала

• фитнес зала

 театрална зала

 зала за шах

  •   От началото на 2015 година училището има нов физкултурен салон със зали за:

– фитнес;

– танци;

– тенис;

– аеробика;

• спортни площадки за:

– футбол, волейбол, баскетбол

  •   Училището разполага с:

• ресурсен учител

• медицинско обслужване

• 1 бюфет

 столова

• охрана

• постоянно видео наблюдение