ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

Прием на деца в ПГ за 2021/2022 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.09.2021 година

от 18.00 часа.

       Свободни места за прием в ПГ  за учебната  2021/2022 година:

¤  родени 2016 година – 7 места

¤  родени 2015 година – 8 места

                Приемът  се осъществява чрез кандидатстване в Информационната система за обслужване на детските заведения в Столична община (ИСОДЗ) вход

В информационната система са поместени:
¤   График на класиранията в общински СДЯ, ДГ и ПГУ на територията на Столична община за календарната 2021 година

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Вижте целия документ

Всички деца, кандидатстващи за прием, се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път на електронен адрес: www.kg.sofia.bg