ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

Прием на деца в ПГ за 2020/2021 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА ЩЕ СЕ СЪСТОИ

НА 09.09.2020 ГОДИНА ОТ 18.00 ЧАСА.

       Свободни места за прием в ПГ  за учебната  2020/2021 година:

¤  родени 2015 година – 5 места

¤  родени 2014 година – 12 места

                Приемът  се осъществява чрез кандидатстване в Информационната система за обслужване на детските заведения в Столична община (ИСОДЗ) вход

В информационната система са поместени:
¤   График на класиранията в общински СДЯ, ДГ и ПГУ на територията на Столична община за календарната 2020 година

Прием на деца в ПГ за 2019/2020 учебна година

♦ Предучилищна група – 5 годишни
♦ Предучилищна група – 6 годишни

Прием на деца в ПГ в 199 ОУ се осъществява чрез кандидатстване в Информационната система за обслужване на детските заведения в Столична община (ИСОДЗ) вход

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Вижте целия документ

Всички деца, кандидатстващи за прием, се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път на електронен адрес: www.kg.sofia.bg