ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

Прием на деца в ПГ за 2022/2023 учебна година

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 

на 08.09.2022 г. от 18.00 часа в 101 стая, класен ръководител г-жа Ковачева.

 

       Свободни места за прием в ПГ  за учебната  2022/2023 година:

¤  родени 2016 година – 11 места

¤  родени 2017 година – 9 места

                Приемът  се осъществява чрез кандидатстване в Информационната система за обслужване на детските заведения в Столична община (ИСОДЗ) вход

В информационната система са поместени:
 
¤   График на класиранията в общински СДЯ, ДГ и ПГУ на територията на Столична община за календарната 2022 година

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Вижте целия документ

Всички деца, кандидатстващи за прием, се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път на електронен адрес: www.kg.sofia.bg