ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

Прием на деца в ПГ за 2023/2024 учебна година

       Свободни места за прием в ПГ  за учебната  2023/2024 година:

¤  родени 2017 година – 6 места

¤  родени 2018 година – 5 места

                Приемът  се осъществява чрез кандидатстване в Информационната система за обслужване на детските заведения в Столична община (ИСОДЗ) вход

В информационната система са поместени:
 
¤   График на класиранията в общински СДЯ, ДГ и ПГУ на територията на Столична община за календарната 2023 година