ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ

♦ Предучилищна група – 5 годишни
♦ Предучилищна група – 6 годишни

Прием на деца в ПГ в 199 ОУ се осъществява чрез кандидатстване в Информационната система за обслужване на детските заведения в Столична община (ИСОДЗ) вход

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Вижте целия документ

Всички деца, кандидатстващи за прием, се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път на електронен адрес: www.kg.sofia.bg