ЗАПОВЕД

Обществен съвет / Състав

Заповед за утвърждаване на обществения съвет към 199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов“ вижте документа