ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ "ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ"

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни на 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Инструкция относно обработването на лични данни от 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Политика за поверителност – уебсайт

Политика за бисквитки

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов“

ЕИК/Булстат: 121267986

Адрес:  гр. София, ж.к. „Левски Г-Запад“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 30

Телефон: 029466956

Ел. поща: info-2219199@edu.mon.bg     

  оu199@mail.bg

Интернет страница: https://www.199ou.bg/

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Теодора Цветанова Трифонова-Найденова

Ел. поща: t.trifonova-naydenova@abv.bg

Тел:  0896 935 339; 0883 467 019

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

 Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg