ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни на 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Инструкция относно обработването на лични данни от 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"