ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни на 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Инструкция относно обработването на лични данни от 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в 199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"