Добре дошли в сайта на 199 Основно училище „Свeти Апостол Йоан Богослов“

СЪОБЩЕНИЕ

СКЪПИ  УЧЕНИЦИ  И  РОДИТЕЛИ,

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА  ЩЕ  СЕ ПРОВЕДЕ  ПРИ  СЛЕДНАТА  ОРГАНИЗАЦИЯ:

1. ОТ 9.00 ЧАСА Е ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЧАСТ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА  ГРУПА, ПЪРВИ  И  ПЕТИ  КЛАС

2. ЗА ОСТАНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ ОТКРИВАНЕТО НА  УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ Е ПО  КЛАСНИТЕ СТАИ:

ОТ 11.00  ЧАСА  ЗА  УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ОТ 12.00 ЧАСА  ЗА  УЧЕНИЦИТЕ ОТ ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В УЧИЛИЩЕ И В ИНТЕРНЕТ

Във връзка с писмо на МОН № 9105-283/28.08.2020 г. с вх. № РУО1-22245/28.08.2020 г.  Ви уведомяваме, че:

1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет са достъпни на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ е достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Нашите деца обичат изкуството и отделят време от игрите, за да изпитат удоволствие от заниманията с музика и рисуване. 

        От 2017 година 199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов“ активно участва в кампанията „Капачки за бъдеще“. Всяка следващата година все повече ученици, родители и учители се включват в инициативата.     

                 Тази година капанията се проведе на 05.07.2020 г., като само за гр. София са събрани 70 000 кг.

          Инициативата продължава!

 

 

 

Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

Книжката „Моят герой си ти“ 

„Родителството в условията на COVID-19“  – файл 1файл 2файл 3файл 4файл 5файл 6.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
  • Насърчавайте детето да бъде активно;
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

Уважаеми родители и ученици,

във връзка с обявеното извънредно положение в Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, считано от 16.  март 2020 година, училището преустановява учебни занятия на територията си до 29. март  2020 година или до второ нареждане.

Учениците ще получават учебни материали за преговор или ново учебно съдържание, за които предмети това е възможно,  чрез различни електронни платформи и образователни приложения.

За графика и платформите ще получите информация на по-късен етап от класните ръководители, преподаватели и сайта на училището.

Запитвания, контакти, въпроси се приемат по телефон, email и съвременните средства за онлайн комуникация.

От ръководството

ВАЖНО!
Мерки за предпазване от заболяване

199 Основно училище  “Свети Апостол Йоан Богослов” е открито на 16.09.1996 година. Най-новото училище в София приема 753 ученици. За тяхното обучение са ангажирани 48 учители. Сградата се намира в ж.к. Левски Г на ул. Поручик Георги Кюмюрджиев № 30.

Училището е на едносменен режим с организирана целодневна подготовка за учениците от 1. до 4. клас. За учениците от 5. до 7. клас при изявено желание от тяхна страна и необходимия брой ученици ще бъде организиран целодневен режим на  обучение.

              Училището разполага с модерна материално – техническа база, състояща се от два отделни корпуса за начален и прогимназиален етап, многофункционален физкултурен салон, училищен бюфет и ученически стол, учебни кабинети по всички предмети, два компютърни кабинета и учебен кабинет с интерактивна дъска. Всички учебни стаи са оборудвани с мултимедия и интернет.

              Училището е със свой облик и стил на работа, с доказани успехи,  постигнати от учениците и техните учители. Много са наградите, получени на общински, градски, областни състезания, олимпиади, конкурси и други изяви.

              В подготвителна група и началния етап целта е формиране на любов към познанието у децата, като им се предоставят всички възможности за изявяване на техните заложби и наклонности.

             В прогимназиален етап се работи за развитие на самостоятелност, креативност, отговорност, формиране на мотивация за учебна дейност за постигане на много добри познания при изучаваните учебни предмети.

              През последните години в училището е започнато ранно чуждоезиково обучение  по английски език от 1 клас. Всички паралелки от 1. до 4. клас имат часове по хореография.

Училището активно участва в Проекти и Национални програми на МОН и Столична община.

Уважаеми родители, ученици и съграждани,

Ръководството и учителите от 199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“ Ви уведомяват, че училището няма и не поддържа официална страница във facebook. Всички публикации извън официалния сайт www.199ou.bg не са от името на ръководството и то не носи отговорност за тях! Бъдете внимателни и докладвайте на администраторите на най-голямата социална мрежа, за злоупотреби с името на училището и учениците.