Author: admin

Във връзка с получено писмо от Държавна агенция за закрила на детето  и събрани данни по време на събития, провеждани между 18.00 и 22.00 часа, Ви информираме за задълженията на родителите, настойниците и попечителите, полагащи грижи за децата. […]
С удоволствие споделяме, че учениците от 4б клас с  ръководител Полина Ангелова и петокласниците с ръководител госпожа Юлия Пашова изработиха материали по случай Деня на Земята! Нека техните творби да ни напомнят за важността на балансирането на нашите действия с […]
С  радост и гордост Ви споделяме резултатите от класирането на Националния конкурс „Празник на Химията“ , който се проведе на 19.04.2024 във Факултета по Химия и Физика на Софийски университет.   Калоян Филев от 6 а клас,   с ръководител  д-р Стефан […]
Кристиян Христов, кмет на район Подуяне За отбелязване на Международния ден на детската книга, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), съвместно с ръководството на 199 ОУ, организираха празника „Пътешествие в света на книгите“. Заедно […]
С удоволствие споделяме, че на 17.04 се проведе представителната изява на групата по волейбол 2 – 4 клас по национална програма “Заедно в изкуствата и спорта”. Нашите малки ученици показаха как загряват, след което госпожа Габриела Николова им организира турнир, на който […]
Поздравления на Владислава Алексова от 4б, Елиза Джамбазова от 3а, Емануела Петрова от 4а, Никол Стефанова от 4а и на Дария Абрашкова от 2 б клас за техните изключителни постижения на Танцовата Олимпиада в Ниш на 14.04.2024г.! Техния танц, справедливо […]