Kонсултации

 
График за консултации
с преподаватели 
от  начален етап на образование
График за консултации
с преподаватели 
от  прогимназиален етап на образование

II срок

с  ученици и

с  родители

I срок

с  ученици

с  родители