Monthly Archives: септември 2019

Поради обективна невъзможност за явяване на всички членове на комисията за разглеждането на документите за осъществяване на извънкласни дейности в 199 ОУ дата на КОНКУРСА се променя от 27.09.2019 година за ДАТА  01.10.2019 година от 10.00 часа. […]