Обява за провеждане на процедура – извънкласни дейности