СПАСИ ЖИВОТ

"СПАСИ ЖИВОТ" - 2019 ГОДИНА

Учениците от 5 а клас в 199 ОУ  „Св. Апостол Йоан Богослов“ участваха в проекта „Спаси живот“, с което повишиха знанията и уменията си в оказване на първа долекарска помощ. 

Професионалистите на Академия „Първа помощ“ проведоха теоритични и практически занимания, в които се включиха учители и медицинската сестра в училището. В първия етап от проекта участниците усвоиха под формата на интересни игри и демонстрации практически умения за това как да оказват първа помощ. Във втория етап положиха изпит върху наученото от курса. 

Чрез усвояване на основни знания и умения по време на курса, учениците ще бъдат подготвени за адекватна реакция при различни житейски ситуации.

Организатор на проекта бе Юлиян Баламезов, главен специалист „Социални и младежки дейности, интеграция и спорт“ в отдел ОСДКСИЗ на СО р-н „Подуяне“.