ПРОЕКТ „СОФИЯ ИЗБИРА ДЕЦАТА“

ПРОЕКТ "СОФИЯ ИЗБИРА ДЕЦАТА" - СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УЧИЛИЩНИ ТОАЛЕТНИ

През месец април 2021 година   по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова стартира проект „София избира децата“ ориентиран към създаването

на съвременни училищни тоалетни.

    Проектът цели да създаде качествена и съвременна санитарна среда, която да се ползва устойчиво от учениците.

       Проектът цели да стимулира конструктивната училищна местна общност, която в дългосрочен план работи за подобряване на материалната база заедно с ръководството на училището.

   

        Позовавайки се на установените добри практики, проектът цели да изисква фокусирано внимание върху качествената
поддръжка на санитарните помещения, гарантиращи устойчивост на вложените средства.

        Проектът цели да постави основи на един по-мащабен поглед върху възпитанието на децата, отнасящ се до поддръжката на базата и изграждането на критичен поглед и гражданско участие.

199 ОУ кандидатства и бе одобрен за реализиране на своя проект. 

Изцяло обновени бяха две тоалетни за най-малките от Подготвителна група и начален етап.