Математическа мозайка


Група за занимания по интереси "Математическа мозайка"

Ръководител: Радка Стоева

Проект "Подкрепа за успех" учебна 2020/2021 година

И през тази учебна година учениците искрено се забавляваха в необятния и красив свят на математиката, като същевременно тренираха логиката и въображението си, прилагаха знанията си в непознати досега ситуации, загадки и интересни игри. Представиха се достойно на различни състезания по проекта“Математическа мозайка, както и извън него-Европейско кенгуру, олимпиада по математика, „Знам и мога“, „Математика за всеки“, софийски математически турнир и др. Изключително интересни за учениците бяха часовете – работилница за букви и цифри, в които учениците сами изработиха интересни задачи, както и увлекателният час с участието на родител. Благодаря на всички ученици за старанието и хъса, с който работиха!

Участие на ученици в представителната изява „Цифромания и желирани бонбони“- състезание, в което учениците достойно се представиха и показаха завидни знания и умения, а след всеки кръг победителите получаваха за награда желирани бонбони. На изявата присъстваха Директорът на 199 ОУ, родители, учители.

В часовете „Работилница за букви и цифри“, учениците проявиха творчество, въображение и логическо мислене, и самостоятелно съставиха разнообразни и интересни  математически задачи и ребуси.

На 24.03. 2021 г. гост – родител  по много интересен и забавен начин представи темата „Приказка за ябълковата градина и електронната игра“.

Учениците участваха много активно и показаха знания и умения. Даваха логични и адекватни отговори на поставените задачи, които решиха с лекота.

Учениците от групата премериха сили на поредното математическо състезание-Великденското – 2021 година.

Голяма част от тях се представиха достойно.

Проект "Подкрепа за успех" учебна 2019/2020 година

В заниманията по интереси “ Математическа мозайка“ учениците от 3 а клас, по един забавен и достъпен за тях начин, развиваха логическото си мислене и своята креативност . 

 

 

Повишиха интереса си към математиката, както и желанието да участват в математически състезания. Учениците пътешестваха в света на загадъчната и необятна математика, тренираха своя ум и интелект. 

 Учениците пътешестваха в света на загадъчната и необятна математика, тренираха своя ум и интелект. Усвоиха и нови умения – извличане на информация от различни източници – таблици, чертежи, изображения и умения да съставят текстови задачи.

 

 

Учениците усъвършенстваха уменията си за работа в екип, да експериментират, наблюдават, анализират. Поставените цели и задачи бяха изпълнени, за съжаление от независещи от нас обстоятелства не се състояха предвидените математически състезания. Децата желаят да продължат и през следващата учебна година да решават, да съставят, сами да съчиняват интересни задачи и главоблъсканици.