Математическа мозайка


Група за занимания по интереси "Математическа мозайка"
учебна 2019/2020 година

Ръководител: Радка Стоева

В заниманията по интереси “ Математическа мозайка“ учениците от 3 а клас, по един забавен и достъпен за тях начин, развиваха логическото си мислене и своята креативност . 

 

 

Повишиха интереса си към математиката, както и желанието да участват в математически състезания. Учениците пътешестваха в света на загадъчната и необятна математика, тренираха своя ум и интелект. 

 Учениците пътешестваха в света на загадъчната и необятна математика, тренираха своя ум и интелект. Усвоиха и нови умения – извличане на информация от различни източници – таблици, чертежи, изображения и умения да съставят текстови задачи.

 

 

Учениците усъвършенстваха уменията си за работа в екип, да експериментират, наблюдават, анализират. Поставените цели и задачи бяха изпълнени, за съжаление от независещи от нас обстоятелства не се състояха предвидените математически състезания. Децата желаят да продължат и през следващата учебна година да решават, да съставят, сами да съчиняват интересни задачи и главоблъсканици.