Математика в приказките

Група за занимания по интереси "Математика в приказките"
учебна 2019/2020 година
Ръководител: Мария Савова

Под формата на истории и с помощта на известни герои от приказките се опитахме по по-забавен начин да обясним задачите, които затрудняват учениците. Така те се отпуснаха и видяха, че математиката не е скучна, трудна, а напротив – забавна. С нея могат да задават гатанки на своите съученици, да правят „фокуси“, да разгадават мистерии. И когато решаваш вярно и бързо пръв ще откриеш скритото съкровище.     

          С помощта на този проект, учениците откриха и способността да работят в екип, да си помагат и да преодоляват различията си. Предизвикваха се да измислят задачи, да се опитват да затруднят както съучениците така и учителя.