Малки звездички

Група за допълнително обучение "Малки звездички"
учебна 2020/2021 година

Ръководител: Таня Христова

През учебната 2020/2021 година ще работи група „Малки звездички“  за допълнителна обучение по български език с учениците от първи клас.

Цел:
1. Допълнително обучение за преодоляване на пропуски от ПГ групи и успешно представяне на изходните нива в края на първи клас. 

2. Овладяване на учебното съдържание в първи клас.

Очаквани резултати:
1. Да се засили мотивацията за усвояване на учебния материал.

2. Повишаване на успеха.