Математиката – лесна и интересна


Група за занимания по интереси
"Математиката - лесна и интересна"

Ръководител: Ралица Янева

Проект „Подкрепа за успех 

учебна 2020/2021 година

„ Всяка задача, която съм решил, се превръща в правило, което по-късно ми помага при решаването на други задачи.“

                                                                                               Рене Декарт

 

          

   Защо трябва да учим математика?

Каквото и да правим, не можем да се справим, без да използваме математика. Тя е навсякъде около нас. Без математика нямаше да има самолети, мостове, играчки и много други. Математика има дори и там, където не подозираме – в рисуването, музиката и дори в литературата.

С решаването на разнообразни задачи, учениците развиват умения за решаване на проблеми. Те се сблъскват с различни ситуации, за които трябва да намерят решение. Самостоятелното търсене на отговора развива тяхната креативност и интуиция, които са съществени за решаване на задачи по математика.

Чрез включените в проекта задачи се развиват логическото и абстрактно мислене, пространствената ориентация, съобразителността, умението за разсъждаване, способността да се надградят математическите знания.

            

 

    Всяка задача поставя учениците в нова ситуация и търсенето на отговор наподобява намирането на път в непознати условия. Всяка задача изисква нов подход и разсъждения, различни от тези, използвани при решаването на други задачи. По този начин учениците от група „Математиката лесна и интересна“ развиват своите познавателни умения и математически способности.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” 

учебна 2019/2020 година

 

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде напълнен, а факел, който трябва да бъде запален”

Плутарх

Чрез представените по атрактивен и забавен начин математически задачи, учениците от 3Б клас на 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов” – гр. София бяха въведени в красивия свят на математиката.

            Научиха се да проявяват креативност и съобразителност при решаване на разнообразни задачи, подобри се екипната работа в групата.

Включените в задачите елементи от всекидневието, историята и художествената литература, спомогнаха за засилването на интереса на учениците към математиката и задачите биваха решавани с голямо удоволствие.

            Учениците развиваха логическо мислене и прилагаха нестандартни подходи към решаването на задачи.

            Постигната е основната цел на проекта, а именно: запалихме факела на любовта към математиката.