Математиката – лесна и интересна


Група за занимания по интереси "Математиката - лесна и интересна"
учебна 2019/2020 година

Ръководител: Ралица Янева

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

 

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде напълнен, а факел, който трябва да бъде запален”

Плутарх

Чрез представените по атрактивен и забавен начин математически задачи, учениците от 3Б клас на 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов” – гр. София бяха въведени в красивия свят на математиката.

            Научиха се да проявяват креативност и съобразителност при решаване на разнообразни задачи, подобри се екипната работа в групата.

Включените в задачите елементи от всекидневието, историята и художествената литература, спомогнаха за засилването на интереса на учениците към математиката и задачите биваха решавани с голямо удоволствие.

            Учениците развиваха логическо мислене и прилагаха нестандартни подходи към решаването на задачи.

            Постигната е основната цел на проекта, а именно: запалихме факела на любовта към математиката.