ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С РУСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРЕН ЖИВОТ

През месец юни учениците от 3 а клас в 199 ОУ, гр. София проведоха занятия по интереси на тема „Да се запознаем с руски език, култура, бит и традиции на Русия“.

Целите на тези занимания се определяха от общия контекст на чуждоезиковото обучение. Те се реализираха на равнище комуникативна компетентност:

– да се придобият социално-културни знания и умения

– да се запознаят с активна лексика, с която да съставят кратки типови фрази по определена тема

– да се запознаят с бита, интересни факти от културата, историята и традициите в Русия

– да намират общото и различното между близките славянски държави и народи

Децата овладяха определен обем от думи типови изрази, които им помагаха да се ориентират в елементарни житейски ситуации.