Вълшебното перо

Група за занимания по интереси
Читателски клуб"Вълшебното перо"
учебна 2020/2021 година
Ръководител: Силвия Ценова

Читателският клуб „Вълшебното перо“ ще развива следните дейности:

  • Запознаване с книги от националната инициатива за насърчаване на детското четене „Бисерче вълшебно“

  • четене на съвременна детска литература;

  • извличане на информация от различни източници, в това число художествена и научно-популярна литература, енциклопедии, списания, др.;

  • писане на ревюта на книги и статии ;

  • представяне на детски книги и творчеството на детски писатели пред ученици, учители и родители;