СВОБОДНИ МЕСТА

Свободни места за прием на ученици  за учебната 2023/2024 година

I клас

3 места

II клас

0 места

III клас

0 места

IV клас

14 места

V клас

12 места

VI клас

0 места

VII клас

14 местa