СВОБОДНИ МЕСТА

Свободни места за прием на ученици  за учебната 2022/2023 година

I клас

0 места

II клас

0 места

III клас

13 места

IV клас

6 места

V клас

13 места

VI клас

8 места

VII клас

0 местa