СВОБОДНИ МЕСТА

Свободни места за прием на ученици  за учебната 2024/2025 година

I клас

места

II клас

5 места

III клас

0 места

IV клас

0 места

V клас

14 места

VI клас

10 места

VII клас

3 местa