Квалификация на педагогическите специалисти

Предстоящо обучение:

  1. Тема на обучението: Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство – образователна институция

  2. Място на провеждане: онлайн

  3. Период на провеждане: 11.06.2022 г.

  4. Начален и краен час: 9.00 – 16.00 часа

  5. Наименование на обучителната институция: РАББЕ

  6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 34