Да наваксаме пропуснатото по БЕЛ

Група за допълнително обучение
"Да наваксаме пропуснатото по БЕЛ"
учебна 2020/2021 година

Ръководител: Мария Германова

През 2020/2021 година ще работи група за допълнително обучение по български език и литература „Да наваксаме пропуснатото по БЕЛ“ с учениците от седми клас.

Цел:
Да се попълнят пропуски в обучението по БЕЛ за периода 5.-7. клас.

Очаквани резултати:
Учениците да наваксат пропуски в областта на правопис и пунктуация, извличане на информация от текст, създаване на свой собствен текст, уместно използване на думи и изрази, решаване на задачи от затворен тип по БЕЛ.