Артисти и сценографи

„Надолу по вълшебната река“

        На 20 май 2019 година се проведе съвместна представителната изява на двете групи „Сценографи“ и „Артисти“.  Децата представиха постановката „Надолу по вълшебната река“ по Едуард Успенски. Те сами направиха декорите и част от костюмите за спектакъла и го поставиха пред ученици и гости на 199 ОУ. Тъй като декорът е доста сложен и се наложи да бъде завъртан по време на представлението, за да се смени обстановката, имаше нужда и от двама млади сценични работници, които да помагат на артистите.