Очаква се замърсяване на въздуха над допустимите норми

На вниманието на родителите

Във връзка със Заповед № РД-09-3946 от 19.12.2018 година на Министъра на образованието и културата ви уведомяваме, че на 20 и 21 декември се очакват критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми /по данни на Националния институт по метеорология и хидрология/ на територията на София.

От ръководството на 199 ОУ