Среща на децата от І клас с писателката Диана Петрова

Отзивите на писателката Диана Петрова за учениците от първи клас на 199 ОУ: „Децата в 199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“ бяха отлични разказвачи – смели в измислиците, оригинални в развръзките, подробни във въпросите и мили, много мили. Изненадаха ме много приятно – тъкмо бях започнала да мисля, че софийските мъници изостават сериозно от децата в провинцията, и тези разказвачи разбиха предразсъдъка на пух и прах. Истински колеги, жестока конкуренция на пазара на авторството.“