Резултати от външно оценяване

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV КЛАС 2016-2017г.

Скала за приравняване на точките в оценка

Брой точки

Оценка

От 0 до 6

слаб 2.00

7

среден 3.00

8

среден 3.25

9

добър 3.50

10

добър 3.75

11

добър 4.00

12

добър 4.25

13

мн.добър 4.50

14

мн.добър 4.75

15

мн.добър 5.00

16

мн.добър 5.25

17

отличен 5.50

18

отличен 5.75

19

отличен 6.00

20

отличен 6.00