„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.”