Приключили проекти

Приключили проекти

Проект „Да изградим ума си чрез изкуство“ изработен със съдействието на Столична община, отдел „Култура“

Започнат на 1.04.2015г.

 
 

„Да изградим ума си чрез изкуство“