НАРЕДБА

Предучилищни групи / Наредба

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община