Културен афиш

На 26.09. всяка година се отбелязва Успението на Свети Апостол Йоан Богослов – патрон на нашето училище.

За да знаем къде отиваме и помним кои сме, трябва да съхраняваме и предаваме ценностите, които ни оставят нашите предци!

„…Един ден на Христос минавал покрай Генисаретското езеро и видял двамата братя Яков и Йоан да кърпят една рибарска мрежа заедно с баща си. Призовал ги да тръгнат с него и те без колебание го последвали.

От този ден насетне братята били неизменно до Спасителя. А Йоан станал един от най-любимите му ученици. Той бил посветен в светия живот на Учителя – на неговите чудеса и пророчества, изпитания и страдания. Бил сред първите, повярвали в чудото на Христовото Възкресение и Възнесението Господне, когато получил и благодатния дар на Пресветия дух.

Оттогава започнала апостолската мисия на св. Йоан. С жар и любов проповядвал Евангелието и обръщал много езичници и юдеи в Христовата вяра.

Светлото му дело започнало от Йерусалимския храм. После се отправил заедно с ученика си Прохор към Мала Азия. Посетили много села и градове, където усърдно проповядвали словото Христово, вършели чудеса, откривали църковни общини, поставяли епископи, презвитери и дякони.

В края на живота си апостол Йоан се изкачил високо в планината заедно със своя любим ученик. В продължение на три дни светият отец, по внушение на своя Бог, писал своето Евангелие, което започва с думите “В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.”