Децата на 199 ОУ

Изработено в часовете от малките, сръчни ръчички!