НАУЧИ СЕ ДА РИСУВАШ

В началното училище рисуването се превръща в съзнателна систематична дейност. На този етап от човешкото развитие уроците по рисуване са предпоставка за формирането на разнообразна и хармонична личност. Това са целите  на групата „ Научи се да рисуваш” 2019-2020г. по проект „ Занимания по интереси”.

 

Рисуването в часовете не бе самоцелно. То бе натоварено с мисията да развива творческото мислене у децата. Основните задачи да се рисува с различни подходи, техники и цветове доведе до развиване на концентрацията и възпита у учениците умението да се мисли критично. Главната идея за работа в групата „ Научи се да рисуваш” 2019-2020г. бе , че децата подобно на възрастните се чувстват добре, когато овладяват нови знания. Тя лесно бе постигната посредством рисуването, тъй като то е най- приятният път да се натрупа увереност.

 

В „ Научи се да рисуваш” опитвах да имам индивидуален подход към всяко дете, като за основен приоритет приемах творческото развитие на децата. В часовете бяха провокирани условия за проявление на фантазия, независимост и толерантност. Бяха положени основите на опознаването на магическия свят на рисунките и основните техники на рисуване.

Всички деца посещаваха редовно заниманията и с удоволствие изпълняваха поставените задачи.